Хаашаа зорино тэндээ л очино . Явмааргүй байвал зогссон газраа байж байсан нь өлзийтэй бусуу